کاریابی مهندسان

کاریابی مهندسان در خارج از کشور از خدمات کاریابی بین المللی پرگاس پارس است. این خدمات شامل کاریابی مهندسان در خارج از کشور در رشته های زیر می باشد:

مهندس کامپیوتر
مهندس فناوری اطلاعات
مهندس برق و مخابرات
مهندس مکانیک
مهندس عمران
مهندس معماری
مهندس نفت
مهندس شیمی
مهندس صنایع
مهندس معدن
مهندس کشاورزی